Operator B

De operator B bewaakt en regelt zelfstandig geautomatiseerde productieprocessen. In vergelijking met een operator op A-niveau heeft de B-operator te maken met complexe processen. Anders gezegd: een A-operator werkt meer apparaat gericht; een B-operator procesgericht. Een operator B maakt gebruik van uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, die zowel bij de installatie als in de controlekamer zit. De operator B begeleidt en instrueert collega’s bij de productiewerkzaamheden en bij de productieplanning. Verder draagt de operator op B-niveau meer verantwoordelijkheid voor het economisch gunstig, veilig en milieutechnisch verantwoord verlopen van het proces. Een operator B kan diverse functies vervullen in een organisatie, bijvoorbeeld als paneloperator of als hoofdoperator.

De belangrijkste taken van de operator B zijn:
  • het zelfstandig bewaken en regelen van productieprocessen, met behulp van veelal geautomatiseerde systemen, en op basis van gedegen inzicht in de diverse variabelen die het procesverloop beïnvloeden
  • het (laten) nemen en beoordelen van monsters en het verrichten van onderzoek
  • het uitvoeren van procesberekeningen
  • het schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop
  • het verrichten van eenvoudig onderhoud
  • het signaleren en opheffen van veel voorkomende storingen
  • het assisteren bij complexe onderhouds- en ombouw werkzaamheden

De operator B opleiding is beschikbaar in de volgende uitstroomrichtingen:
Proces - Logistiek - Levensmiddelen - Productietechniek

Onderstaand de 3-fasenmodellen voor de verschillende uitstroomrichtingen.

Pasted Graphic


Pasted Graphic 1


Pasted Graphic 2