Operator A

De Operator A bedient, regelt en bewaakt installaties of eenvoudige deelprocessen. als het om complexe installaties gaat, werkt hij onder direct toezicht. Een operator op A-niveau draagt een redelijke mate van verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade aan mensen, middelen en het milieu. De kwalificatie Operator A treft men in diverse functies aan, bijvoorbeeld als field-operator, assistent panel-operator of als panel-operator.

De belangrijkste taken van de operator A zijn:
  • het bedienen, regelen en bewaken van installaties of eenvoudige deelprocessen
  • het aan- en afvoeren van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten
  • het nemen en beoordelen van monsters
  • het schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop
  • het uitvoeren van eenvoudige procesberekeningen
  • het verrichten van eenvoudig onderhoud
  • het signaleren en opheffen van veel voorkomende storingen
  • het assisteren bij complexe onderhouds- en ombouw werkzaamheden

De opleiding operator A is beschikbaar in de volgende uitstroomrichtingen:
Proces - Logistiek - Levensmiddelen - Productietechniek

Onderstaand de 3-fasenmodellen voor de verschillende uitstroomrichtingen


Pasted GraphicPasted Graphic 1Pasted Graphic 2