Basisoperator

De basisoperator bedient, regelt en bewaakt relatief eenvoudige apparaten en installaties of assisteert bij de bediening van complexe installaties. Daarnaast voert hij eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit. Hij voert deze taken uit op basis van gedegen kennis van een bepaalde installatie of deelproces. De kwalificatie is met andere woorden sterk gebonden aan een bepaald apparaat of installatie. De basisoperator treft met ook wel onder andere benamingen aan, zoals bedieningsman, productiemedewerker, machinebediener, assistent-operator of machinist.

  • De belangrijkste taken van de basisoperator zijn:
  • het bedienen, regelen en bewaken van relatief eenvoudige apparaten en installaties of het assisteren bij de bediening van complexere installaties en processen
  • het aan- en afvoeren van grondstoffen, hulpstoffen en eindproducten
  • het nemen en eventueel beoordelen van monsters
  • het schriftelijk en mondeling rapporteren over het procesverloop
  • het verrichten van eenvoudig onderhoud
  • het verrichten van reinigings- en schoonmaakwerkzaamheden
  • het assisteren bij relatief complex onderhoud

De basisoperator opleiding is beschikbaar in de volgende uitstroom-richtingen:
Proces - Logistiek - Levensmiddelen - Productietechniek


Onderstaand een voorbeeld van de inrichting van het 3-fasen-model voor de opleiding tot basisoperator.

Pasted Graphic