Uitstroomrichtingen

Onze opleidingen zijn competentiegericht. Dat betekent dat het leren grotendeels plaatsvindt op de werkplek aan de hand van gerichte praktijkopdrachten.

De cursist wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider. Deze zal op de werkplek de cursist begeleiden met de praktijkonderdelen. Er zijn voor de complete opleiding diverse uitstroomrichtingen mogelijk. Elke uitstroomrichting is gericht op een specifieke branche in de industrie. Hiervoor zijn specifieke lesmaterialen en opdrachten ontwikkeld. Daarnaast is het ook mogelijk om specifieke opdrachten en materialen op maat te maken voor uw bedrijf en deze te gebruiken in de opleiding.

Uitstroomrichting Proces (Basisoperator - operator A - operator B - operator C - operator D)

Het leren tijdens de operator opleiding vindt voor een groot deel op de werkplek plaats aan de hand van praktijkgerichte functieopdrachten van het 3-fasenmodel, waarbij de cursist wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider. De procesoperator is veelal werkzaam in complexe fabrieken en bestuurt diverse productieprocessen.

In de opleiding worden alle theoretische onderdelen van de operator opleiding behandeld, zoals procestechniek, procesbeheersing, onderhoud, veiligheid & milieu, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

In de tweede fase van de opleiding wordt in de praktijk onderscheid gemaakt in de uitstroomrichting procesoperator, waarvoor specifieke modules zijn ontwikkeld. Hierin staan onder meer de onderwerpen procesbeheersing, warmtewisselen, bedienen apparatuur en storing analyse. Daarnaast kunnen wij de praktijkopdrachten aanpassen aan de processen en procedures van uw bedrijf.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de cursist het landelijk erkende operator diploma, met daarbij een vermelding van de uitstroomrichting.


Uitstroomrichting Logistiek (Basisoperator - operator A - operator B - operator C)

Het leren tijdens de operator opleiding vindt voor een groot deel op de werkplek plaats aan de hand van praktijkgerichte functieopdrachten van het 3-fasenmodel, waarbij de cursist wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider. De operator is veelal werkzaam op terminals en doet logistieke werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld het laden en lossen van auto’s en/of schepen.

In de opleiding worden alle theoretische onderdelen van de operator opleiding behandeld, zoals procestechniek, procesbeheersing, onderhoud, veiligheid & milieu, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

In de tweede fase van de opleiding wordt in de praktijk onderscheid gemaakt in de uitstroomrichting logistiek, waarvoor specifieke modules zijn ontwikkeld. Hierin worden onder meer de onderwerpen laden en lossen, terminal logistiek en bewaken van producten in opslag behandeld. Daarnaast kunnen wij de praktijkopdrachten aan passen aan de processen en procedures van uw bedrijf.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de cursist het landelijk erkende operator diploma, met daarbij een vermelding van de uitstroomrichting.


Uitstroomrichting Levensmiddelen (Basisoperator - operator A - operator B)

Het leren tijdens de operator opleiding vindt voor een groot deel op de werkplek plaats aan de hand van praktijkgerichte functieopdrachten van het 3-fasenmodel, waarbij de cursist wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider. De operator verricht zijn werkzaamheden in een bedrijf dat levensmiddelen of ingrediënten produceert.

In de opleiding worden alle vakinhoudelijke theoretische onderdelen van de operator opleiding behandeld, zoals procestechniek, procesbeheersing, onderhoud, veiligheid & milieu, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

In de tweede fase van de opleiding wordt in de praktijk onderscheid gemaakt in de uistroomrichting levensmiddelen, waarvoor specifieke modules zijn ontwikkeld. Hierin worden onder meer de onderwerpen voedselveiligheid en kwaliteit, reinigen en desinfecteren en levensmiddelentechnologie behandeld. Daarnaast kunnen wij de praktijkopdrachten aanpassen aan de processen en procedures van uw bedrijf.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de cursist het landelijk erkende operator diploma, met daarbij een vermelding van de uitstroomrichting.


Uitstroomrichting Productietechniek (Basisoperator - operator A - operator B)

Het leren tijdens de operator opleiding vindt voor een groot deel op de werkplek plaats aan de hand van praktijkgerichte functieopdrachten van het 3-fasenmodel, waarbij de cursist wordt gekoppeld aan een praktijkbegeleider. De productietechniek (mechanisch) operator is veelal werkzaam bij machines welke mechanische bewerkingen uitvoeren.

In de opleiding worden alle theoretische onderdelen van de operator opleiding behandeld, zoals procestechniek, procesbeheersing, onderhoud, veiligheid & milieu, wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

In de tweede fase van de opleiding wordt in de praktijk onderscheid gemaakt in de uitstroomrichting productietechniek, waarvoor specifieke modules zijn ontwikkeld. Hierin staan onder meer de onderwerpen productietechnologie, onderhoud, transporteren en optimalisaties. Daarnaast kunnen wij de praktijkopdrachten aanpassen aan de processen en procedures van uw bedrijf.

Bij het succesvol afronden van de opleiding ontvangt de cursist het landelijk erkende operator diploma, met daarbij een vermelding van de uistroomrichting.