Operator C

De operator C is een operator die op basis van zijn ruime kennis en ervaring zelfstandig en op flexibele wijze complexe productieprocessen regelt en bewaakt en complexe productie-installaties bedient. De C-operator geeft vaak leiding aan andere operators, bijvoorbeeld als wachtchef, voorman of hoofdoperator. Tevens is hij contactpersoon voor managers van andere afdelingen binnen zijn bedrijf. Soms vervult de C-operator een specialistische taak binnen een team. Dit houdt in dat hij steeds voor bepaalde productieproblemen wordt ingeschakeld.

De belangrijkste taken van de operator C zijn:
  • het toezien op en het bedienen van installaties waarmee omvangrijke of gecompliceerde procesbewerkingen worden uitgevoerd
  • het bewaken van het economisch gunstig, veilig en milieutechnisch verantwoord verloop van het gehele proces
  • het uitvoeren van complexe procesberekeningen
  • het voorkomen, opsporen en laten verhelpen van storingen
  • het inwerken en begeleiden van nieuwe werknemers
  • het plannen en coördineren van onderhoudswerkzaamheden
  • het onderhouden van contacten met andere afdelingen

De operator C opleiding is beschikbaar in de volgende uitstroomrichtingen:
Proces - Logistiek - Energie

Onderstaand een voorbeeld van het 3-fasenmodel voor de operator C opleiding.


Pasted Graphic