Logistiek supervisor

De logistiek supervisor werkt in het warehouse (magazijn) van een groothandelsbedrijf, transportbedrijf, (bedrijfs-) autodealerbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere organisatie binnen de handels-, transport- en mobiliteitssector. De logistiek supervisor voert onder andere werkzaamheden uit met betrekking tot het logistieke beleid. Hij doet bijvoorbeeld voorstellen voor het afdelingsplan en het afdelingsbudget. Ook ontwikkelt hij verbeter-voorstellen en voert hij deze in. De logistiek supervisor stuurt logistiek teamleiders en/of logistiek medewerkers aan. Deze medewerkers voeren de logistieke processen uit, zoals ontvangst, opslag en verzending van goederen en het beheer ervan. Hierover rapporteert de logistiek supervisor aan zijn leidinggevende. De logistiek supervisor bewaakt ook de voortgang van de processen. Hij stuurt de werkzaamheden aan, organiseert werkoverleg en ziet erop toe dat hulpmiddelen, materialen en de inventaris goed functioneren en aan de eisen voldoen. Daarnaast voert de logistiek supervisor werkzaamheden uit op het gebied van personeelsbeleid. Hij adviseert over de personeelsbehoefte, hij werkt en selecteert personeel en hij begeleidt en beoordeelt personeel. Uiteraard gaat de logistiek supervisor betrouwbaar om met privacygevoelige en andere vertrouwelijke gegevens. De logistiek supervisor beheert ook zakelijk relaties. Hierbij hoort het afsluiten van contracten en het afhandelen van klachten. De logistiek supervisor heeft een aansturende rol en werkt onder verantwoordelijkheid van de logistiek manager of een directeur.

De opleiding

Tijdens de opleiding wordt de positie van het warehouse binnen de totale keten uitgelegd. De logistiek supervisor leert de verschillende aspecten van het inrichten van het warehouse en de processen, hierbij is onder andere aandacht voor de lay-out, routing, werkwijze, de werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. Daarnaast komen personeels-, financieel en marketing management aan de orde. Tevens leert hij de verschillende wettelijke kaders en voorschriften.

Van de logistiek supervisor wordt verwacht dat hij:

  • input levert voor het logistieke beleid;
  • het logistieke beleid uitvoert;
  • de logistieke processen aanstuurt, bewaakt en administreert;
  • de medewerkers begeleidt en beoordeelt;
  • medewerkers werft en selecteert;
  • zakelijke contacten onderhoudt.


De logistiek supervisor heeft een professionele resultaatgerichte instelling, stelt hoge eisen en handelt daarnaar. De logistiek supervisor neemt initiatief tot samenwerking en laat een stimulerende en motiverende beroepshouding zien in de omgang met klanten, leveranciers, logistieke dienstverleners en collega’s. Hij is sociaal vaardig, flexibel en assertief. Hij komt afspraken na en vindt goede logistieke dienstverlening heel belangrijk. De logistiek supervisor kan probleemoplossend inspelen op eenmalige situaties.


In het praktijkgedeelte van de opleiding maakt de deelnemer opdrachten op de eigen werkplek. De geleerde theoretische kennis wordt toegepast in het eigen bedrijf. Eventueel aanwezige werkinstructies en procedures komen uitgebreid aan bod binnen dit praktijkgedeelte van de opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Nadat alle onderdelen met voldoende resultaat zijn afgesloten, ontvangt de deelnemer een landelijk erkend MBO-diploma.