Logistiek teamleider / Logistical operator

De logistiek teamleider / logistical operator werkt in het warehouse (magazijn) van een groothandelsbedrijf, transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere organisatie binnen de verschillende branches van de handels- en transportsector. De logistiek teamleider / logistical operator geeft leiding aan de (assistent) logistiek medewerkers en coördineert de werkzaamheden en middelen met betrekking tot de goederenontvangst en -opslag, het verzamelen en verzendklaar maken van de goederen, de Value Added Services (VAS) en de voorraadinventarisatie. Hij voert deze operationele werkzaamheden ook zelf uit.

De logistiek teamleider is verantwoordelijk voor een goede teambezetting, motiveert de medewerkers, begeleidt de ontwikkeling van de medewerkers en assisteert bij het werving- en selectieproces.
De logistical operator heeft kennis van het geautomatiseerde systeem, en kan zelfstandig transacties analyseren en rapportages maken. Hij heeft kennis van de in het magazijn aanwezige producten en de benodigde behandeling en opslagcondities.

De logistiek teamleider / logistical operator is verantwoordelijk voor juist gebruik van de middelen, (periodiek) onderhoud van de middelen en in overleg met zijn leidinggevende voor de vervanging of aanschaf van middelen. De logistiek teamleider /logistical operator bespreekt tijdens periodiek overleg met de leidinggevende behaalde resultaten, eventuele risico’s en verbeter-voorstellen met betrekking tot de (dagelijkse) planning, de uitgevoerde werkzaamheden, de gewerkte uren, het ziekteverzuim en de omzet. De logistiek teamleider / logistical operator werkt onder verantwoordelijkheid van de logistiek supervisor of een directeur.

De opleiding

Tijdens de opleiding wordt de positie van het warehouse binnen de totale keten uitgelegd. De logistiek teamleider / logistical operator leert de verschillende processen binnen het warehouse en de daarbij horende specifieke activiteiten. Daarnaast is er ruim aandacht voor het plannen en organiseren van de werkzaamheden, personeel en materieel, bedrijfseconomie, communicatie en het aansturen, motiveren en begeleiden van personeel. Tevens leert hij de verschillende wettelijke kaders en voorschriften.

Van een logistiek teamleider / logistical operator wordt verwacht dat hij:

  • coördineert en meewerkt bij ontvangst, controle en opslag van goederen;
  • coördineert en meewerkt bij verzamelen en verzendklaar maken van goederen;
  • coördineert en meewerkt bij het inventariseren van de voorraad;
  • de inzet van mensen en middelen plant en bewaakt;
  • de medewerkers motiveert, aanstuurt en begeleidt;
  • instructies, procedures en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften opvolgt.


De logistiek teamleider / logistical operator is in staat om een team te begeleiden teneinde de doelstellingen van het bedrijf te realiseren. De logistiek teamleider /logistical operator is sociaal vaardig, flexibel en assertief. Hij heeft een professionele instelling en laat een stimulerende en motiverende beroepshouding zien in de omgang met medewerkers, collega’s en leidinggevenden. De logistiek teamleider / logistical operator heeft daarbij een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vervult een voorbeeldfunctie op de werkvloer door de handen uit de mouwen te steken en continu de wettelijke regelgeving in acht te nemen. De logistiek teamleider /logistical operator kan probleemoplossend inspelen op ad hoc situaties. Hij is bereid om te werken op onregelmatige tijdstippen, met diverse computersystemen en meerdere klanten. Dit alles vereist een flexibele instelling.


In het praktijkgedeelte van de opleiding maakt de deelnemer opdrachten op de eigen werkplek. De geleerde theoretische kennis wordt toegepast in het eigen bedrijf. Eventueel aanwezige werkinstructies en procedures komen uitgebreid aan bod binnen dit praktijkgedeelte van de opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Nadat alle onderdelen met voldoende resultaat zijn afgesloten, ontvangt de deelnemer een landelijk erkend MBO-diploma.