Logistiek medewerker

De logistiek medewerker werkt in het warehouse/magazijn van een groothandelsbedrijf, transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere organisatie binnen de verschillende branches van de handels- en transportsector. De logistiek medewerker heeft vooral uitvoerende taken, waaronder het lossen, controleren, inslaan, inventariseren, verzamelen en verzend-gereed maken van de goederen. Het verplaatsen, sorteren, stickers en ompakken van de goederen zijn andere werkzaamheden die de logistiek medewerker uitvoert. Dit zijn activiteiten die vaak onderdeel uitmaken van Value Added Services (VAS). De logistiek medewerker werkt meestal met geautomatiseerde systemen en hij maakt (onder toezicht) gebruik van interne transportmiddelen, zowel handbediend als gemotoriseerd. Voor een aantal transportmiddelen is een certificaat, diploma of rijbewijs nodig. De logistiek medewerker werkt zelfstandig binnen een team, aangestuurd door een leidinggevende.

De logistiek medewerker mobiliteitsbranche werkt in het magazijn van een personenauto/-bedrijfswagenbedrijf. Hij werkt nauwgezet, kan goed communiceren, meedenken met de klant en heeft een commerciële en resultaatgerichte instelling. De meeste logistiek medewerkers mobiliteitsbranche werken in grote (vanaf 50 medewerkers) bedrijven. Autobedrijven met een magazijn bieden diensten aan op het gebied van verkoop, reparatie en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s en onderdelen. De logistiek medewerker mobiliteitsbranche werkt in teamverband, soms met andere collega-logistiek medewerkers.

De opleiding

Tijdens de opleiding wordt de positie van het warehouse/magazijn uitgelegd. De logistiek medewerker leert de verschillende processen binnen het warehouse/magazijn en de daarbij horende specifieke activiteiten. Hij leert omgaan met goederen van verschillende aard onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld diepvriesproducten, gevaarlijke stoffen, bederfelijke goederen). Tevens leert hij verschillende transportmiddelen te herkennen en voor de juiste activiteiten in te zetten. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan de veiligheid en onderlinge communicatie.

Van een logistiek medewerker wordt verwacht dat hij (o.a.):

  • goederen ontvangt, controleert en opslaat;
  • goederen verzamelt en verzendklaar maakt;
  • handelingen op producten (VAS) uitvoert;
  • de voorraad inventariseert;
  • eenvoudige administratieve handelingen uitvoert;
  • instructies, procedures en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften opvolgt;
  • materialen en middelen effectief en verantwoord gebruikt;
  • de juiste prioriteiten stelt;
  • zelfstandig werkt, maar ook goed functioneert binnen een team;
  • omgaat met collega’s uit verschillende culturen en landen.

Daarnaast is de logistiek medewerker fit en heeft hij een goede fysieke gesteldheid. Hij werkt gestructureerd en precies.
In het praktijkgedeelte van de opleiding maakt de deelnemer opdrachten op de eigen werkplek. De geleerde theoretische kennis wordt toegepast in het eigen bedrijf. Eventueel aanwezige werkinstructies en procedures komen uitgebreid aan bod binnen dit praktijkgedeelte van de opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Nadat alle onderdelen met voldoende resultaat zijn afgesloten, ontvangt de deelnemer een landelijk erkend MBO-diploma.