Assistent logistiek medewerker

De assistent logistiek medewerker werkt in het warehouse/magazijn van een groothandelsbedrijf, transportbedrijf, logistiek dienstverlener, distributiecentrum, productiebedrijf of een andere organisatie binnen de verschillende branches van de handel- en transportsector. De assistent logistiek medewerker voert, o.a., eenvoudige en routinematige werkzaamheden uit tijdens het lossen, controleren, inslaan, verzamelen en verzend-gereed maken van de goederen. het verplaatsen, sorteren, stickeren en ompakken van de goederen zijn andere werkzaamheden waarbij de assistent logistiek medewerker kan ondersteunen. Dit zijn activiteiten de vaak onderdeel uitmaken van Value Added Services (VAS). De assistent logistiek medewerker verwerkt gegevens meestal in geautomatiseerde systemen en hij maakt (onder toezicht) gebruik van interne transportmiddelen, zowel handbediend als gemotoriseerd. Voor een aantal transportmiddelen is een certificaat, diploma of rijbewijs nodig. De assistent logistiek medewerker werkt onder toezicht en/of begeleiding van een ervaren collega (logistiek medewerker) of leidinggevende.

De opleiding

Tijdens de opleiding wordt de positie van het warehouse/magazijn uitgelegd. De assistent logistiek medewerker leert de verschillende processen binnen het warehouse/magazijn en de daarbij horende specifieke activiteiten. Hij leert omgaan met goederen van verschillende aard onder verschillende omstandigheden (bijvoorbeeld diepvriesproducten, gevaarlijke stoffen, bederfelijke goederen). Tevens leert hij verschillende transportmiddelen te herkennen en voor de juiste activiteiten in te zetten. Daarnaast wordt er ruim aandacht besteed aan de veiligheid en onderlinge communicatie.

Van een assistent logistiek medewerker wordt verwacht dat hij:

  • assisteert bij het ontvangen, controleren en opslaan van goederen;
  • assisteert bij het verzamelen en verzendklaar maken van goederen;
  • assisteert bij het uitvoeren van handelingen op producten (VAS);
  • assisteert bij het uitvoeren van eenvoudige administratieve handelingen;
  • instructies en bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften opvolgt;
  • effectief en verantwoord gebruik maakt van materialen en middelen;
  • zelfstandig werkt, maar ook goed functioneert binnen een team;
  • met collega’s uit verschillende culturen en landen omgaat.


Daarnaast is de assistent logistiek medewerker fit en heeft hij een goede fysieke gesteldheid. Hij werkt gestructureerd en precies.

In het praktijkgedeelte van de opleiding maakt de deelnemer opdrachten op de eigen werkplek. De geleerde theoretische kennis wordt toegepast in het eigen bedrijf. Eventueel aanwezige werkinstructies en procedures komen uitgebreid aan bod binnen dit praktijkgedeelte van de opleiding.

De opleiding wordt afgesloten met een proeve van bekwaamheid. Nadat alle onderdelen met voldoende resultaat zijn afgesloten, ontvangt de deelnemer een landelijk erkend MBO-diploma.