Logistiek:

Binnen ieder bedrijf hebben we te maken met logistiek, goederen komen binnen, worden intern verplaatst en er gaan goederen de deur uit. Bij deze fysieke logistieke stromen horen ook administratieve logistieke processen en geldstromen. Het is lang zo geweest dat logistiek als een bijkomend iets werd gezien, dit inzicht is aan het veranderen. Steeds meer bedrijven zien hoe een goed draaiende logistieke afdeling hun klanttevredenheid positief beïnvloedt. Lijnstops door voorraadverschillen, te late leveringen aan klanten, absolute voorraad, niet of langzaam bewegende voorraad, te hoge voorraadniveaus; allemaal voorbeelden van extra kosten die voorkomen of verminderd kunnen worden door een goed geoliede logistieke machine.

ATES bv verzorgt in samenwerking met Technicom logistieke opleidingen op verschillende MBO-niveaus bij u op locatie of op de verschillende gecentraliseerde opleidingslocaties:

Assistent logistiek medewerker (niveau 1)
Logistiek medewerker (niveau 2)
Logistiek teamleider / logistical operator (niveau 3)
Logistiek supervisor (niveau 4).

Voor elke medewerker die een volledige mbo-opleiding volgt, gericht op het behalen van een diploma via de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), kan de subsidie worden aangevraagd. Onder een volledige mbo-opleiding wordt verstaan dat er minimaal 200 uur begeleid onderwijs wordt aangeboden per schooljaar en dat de cursist minimaal 610 uur in de praktijk aan het leren is. De cursist moet dus minimaal een arbeidscontract hebben voor 610 uur per jaar.

Over de norm van 200 uur bestaan veel misverstanden. Niet alleen klassikaal onderwijs, waarbij minimaal 200 uur in de klas wordt lesgegeven komt in aanmerking. De subsidieregeling biedt expliciet de mogelijkheid om af te wijken van deze norm als de kwaliteit van de opleiding goed is. Technicom biedt een aantal trajecten aan, zoals individueel begeleid leren met behulp van het DLS systeem, dat voldoet aan de kwaliteitscriteria en goedgekeurd is door de deelnemersraad. Daarnaast zijn de opleidingen van Technicom vorig jaar beoordeeld door de Onderwijsinspectie en deze heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van de opleidingen op orde is.

Alle logistieke opleidingen zijn subsidiabel. Klik voor meer informatie over de verschillende subsidie-mogelijkheden hier.