Veiligheidsopleidingen zijn belangrijk voor uw bedrijf. Uw medewerkers moeten veilig en verantwoord bij u kunnen werken, zonder ziek te worden. Uiteraard doet u er alles aan om uw medewerkers voor te lichten en verstrekt u de benodigde veiligheidsmiddelen.

Maar zijn uw medewerkers ook op de hoogte van de geldende regels? Weten ze hoe bepaalde werkzaamheden veilig uit te voeren?

ATES verzorgt uw veiligheidsopleidingen op maat. De cursus „Basisveiligheid VCA” vergroot de kennis, vaardigheden en bewustwording van de veiligheidsrisico’s. We kunnen ook een stuk verder gaan en de veiligheidsopleidingen echt enten op de praktijk binnen uw bedrijf. Onze docent komt in uw bedrijf kijken hoe de veiligheid bij u geregeld is. In de opleiding wordt gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden uit uw bedrijf. Leerlingen ronden hiernaast een aantal praktijkopdrachten binnen uw bedrijf af.

Veiligheidstrainingen op een specifiek gebied kunnen wij ook voor u verzorgen. U kunt hierbij denken aan

  • een ATEX-training,
  • het maken van losinstructies,
  • een LMRI (last minute risico inventarisatie),
  • het werken in besloten ruimtes.

Uiteraard worden ook deze trainingen op maat geschreven. Uw bedrijf en uw installatie is de basis voor onze training.